Obsah

HISTORICKÉ AUTOMOBILY

Foto

Kultúrno-spoločenské podujatie
 
v predvečer 1. mája
 
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
pozýva občanov a obdivovateľov historických automobilov
 
na stretnutie pri Šóšovskom kaštieli
30. apríla 2017  od 9:30 – 11:30 hod.
 
 
                                                                                          Bc. Ľubica Tomková
                                                                                             riaditeľka MsKS

...