Obsah

Klubovňa

...

V klubovni, ktorá slúži aj na literárne stretnutia, besedy, klubové stretnutia mládeže, máme aj prístup na internet pre používateľov a čitateľov knižnice. Pri počítačoch sa stretáva mladšia ale aj staršia generácia.

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka