Rekonštrukcia Šóšovského kaštieľa

Výročná správa Mesta Hanušovce nad Topľou za rok 2015 nám podáva informácie o rekonštrukcii Malého kaštieľa.

 

Rekonštrukcia Šóšovského kaštieľa (Malého kaštieľa)

Rekonštrukcia Šóšovského kaštieľa (Malého kaštieľa)

odkaz na link:

http://www.hanusovce.sk/e_download.php?file=data/editor/13sk_62.pdf&original=2015_Vyrocna_sprava.pdf

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka

 

 

Pohľad na kaštieľ od bytoviek ul. Štúrova 340/7

 

...počiatočné práce...

 

...rekonštrukčné práce na vežičke kaštieľa...