Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

... Vitajte na stránkach informácií o pripravovaných kultúrnych 

                           a spoločenských podujatiach ... 

      Počas celého roka sa na území mesta, aj v objekte tohto kaštieľa, konajú rôzne zaujímavé stretnutia v oblasti kultúry a spoločenského diania. 

Pozývame Vás na ďalšie podujatia v nadchádzajúcom období.

PRIPRAVUJEME

Mestské oslavy 75. výročia SNP

                                                                                      POZVÁNKA

                                Mesto Hanušovce nad Topľou 

    Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

                             ZO SZPB Hanušovce nad Topľou

 

                                                                                     Vás pozývajú

                                                         

                         dňa  30. august 2019 (piatok)  na oslavy 75. výročia SNP                              

              

                            PROGRAM   

                                                                          13:00 Pietny akt kladenia vencov                                                    

                                                                                                                                       

                           Slávnostný pochod účastníkov osláv od základnej školy

                                          s krojovaným sprievodom FS Vargovčan, FS Oblík  

                           Pietny akt kladenia vencov

                           Hymna SR

                           Otvorenie  Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS

                           Slávnostné príhovory – primátor mesta  PhDr. Štefan Straka                                               

                                   predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková, Mgr. Peter Šafranko                   

                        „Aj v piesni je spomienka“   -  piesne v podaní FS Vargovčan                                

                          Uctenie večnej pamiatky minútou ticha                                                                                               

                         Záver  – „Ďakujeme a  s úctou spomíname“   

                         Spoločné stretnutie pozvaných hostí a organizátorov v Malom  kaštieli                    

                                                                       Pamätník SNP

                                          INFORMUJEME O ĎALŠOM PODUJATÍ

 

                                                         Mesto Hanušovce nad Topľou

                                         Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou                        

 

                                                             XXVIII. HANUŠOVSKÝ JARMOK

                                   50. výročie udelenia štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

                                                                 6. – 7. - 8.  septembra 2019                 

 

 

PIATOK  6. septembra  2019                    SOBOTA 7. septembra 2019              NEDEĽA 8. septembra 2019

 7.00   jarmočný predaj                                          7.00 jarmočný predaj                                                       tribúna na ihrisku 

16.00  otvorenie jarmoku                                       KULTÚRNY PROGRAM                                        Oslavy  50. výročia udelenia štatútu

   KULTÚRNY PROGRAM                                       10.00 divadielko a počas dňa                                       mesta Hanušovce nad Topľou

16.10  ZUŠ Hanušovce nad Topľou                          zábavné atrakcie pre deti                               14.00    Otvorenie osláv

16.40  MŠ Hanušovce nad Topľou                       15.00  KULTÚRNY PROGRAM                                           Ekumenická bohoslužba       

17.00  Komunitné centrum                                        Kubánkov sen                                                    14.45    Príhovor primátora mesta   

17.15  Pastoračné centrum                                       Ťaskovci a ĽH Vranovčan                                           k oslavám 50. výročia udelenia    

17.30  DFS OBLÍČEK,FS OBLÍK                                   Spomienka na staré Hanušovce n. T.                     štatútu mesta Hanušovce nad Topľou

18.15  DFS VARGOVČANČEK, VARGOVČANÍK          16.00  Hudobná skupina KOMAJOTA                  15.00   PUĽS

18.00  FS VARGOVČAN                                            17.00  Príprava tomboly

      a Mária Macošková                                          17.30  TOMBOLA                                                      16.00  Záver 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ                                                                            

JARMOK - ULICA ZÁMOCKÁ OD PARKOVISKA PRI MALOM KAŠTIELI, FUTBALOVÉ IHRISKO, STÁNKY S OBČERSTVENÍM LEN NA FUTBALOVOM IHRISKU, UL. SNP OD IHRISKA PO VIADUKT

 

Hanušovce n. T. Jarmok, Oslavy