Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

...život má častokrát farbu motýlích krídiel...

Moju prácu, ako prácu kultúrnej referentky a knihovníčky, dlhé roky sprevádzajú aj takéto myšlienky a ciele.

 

Pod „kultúrou“ v širšom zmysle sa rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím sa usiluje poznávaním a prácou podrobiť si sám svet; čím robí ľudskejším spoločenský život tak v rodine ako aj v celom občianskom spoločenstve zdokonaľovaním mravov a ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohým, ba celému ľudskému pokoleniu.

 

Prajem všetkým návštevníkom kaštieľa, knižnice a podujatí príjemné zážitky z pekného prostredia rekonštruovaného Šóšovského kaštieľa.

                                                                                                                                 

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka

 

 

 

...kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha