Obsah

Deň matiek

Fotogaléria

Deň matiek 20. 5. 2018 

 

          Aj v našom meste sme si uctili sviatok Dňa matiek spoločným programom v kultúrnom dome. Slávnostným popoludním sprevádzala moderátorka Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka mestského kultúrneho strediska, príhovorom všetkých pozdravil primátor mesta Štefan Straka.

        Svoje zručnosti v speve, tanci, recitácii predviedli žiaci našich škôl – MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, Komunitného centra pri mestskom úrade, folklórne súbory – deti z FS  Vargovčan, FS Oblíček aj Malá folklórna skupina detí. 

      Všetkým ďakujeme za kultúrny príspevok k sviatku Dňa matiek.

 

                                                                                             

 

                                                                                                                 Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS mesta Hanušovce nad Topľou