Obsah

Miestny spolok SČK

...

      Členská schôdza MS SČK 25. júna 2017
                 Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hanušovciach nad Topľou                viedla dlhé roky p. Jarmila Pagurková.
Na tejto schôdzi jej predsedala naposledy, nakoľko predsedníctva sa týmto dňom vzdala. Za prácu jej poďakovali členovia výboru a riaditeľka kultúrneho strediska p. Bc. Tomková odovzdala ocenenie za dobrú spoluprácu.

 

             Členovia si aj s nostagiou zaspomínali na dlhoročnú spoločnú činnosť.                         Ďalšia existencia tejto organizácie, ktorá tu v Hanušovciach nad Topľou                           bola 60 rokov, nie je istá.

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka