Obsah

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

...

2016
Výročná schôdza MS SČK 4. apríla 2016
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hanušovciach nad Topľou vedie Jarmila Pagurková. Schôdze sa zúčastnil aj prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Ing. Miroslav Benča. Prednášal MUDr. Lukáš Bičej na tému: Krv – tekutina života.
V programe, ktorý si členovia zvolili, sa odzrkadlila ich činnosť. Spoločné družné posedenie pri spomienkach na detstvo, mladosť, priateľov, bolo krásnym záverom podujatia.

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka