Obsah

Stretnutie generácií

...

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou
uskutočnila výročnú členskú schôdzu a stretnutie s primátorom mesta dňa 10. 12. 2016 v  Šóšovskom kaštieli. Vo svojom príhovore predsedníčka organizácie Mgr. Helena Lipčáková a primátor mesta pozdravili prítomných, vyzdvihli dôležitosť a veľký význam takýchto organizácií, prácu s mládežou a pripomínanie si významu histórie pre našu súčasnosť. Program pokračoval podaním správy o činnosti za rok 2016, vyúčtovanie členských a sponzorských príspevkov za rok 2016,  Plán činnosti na rok 2017. 
Členovia schválili písomne predloženú žiadosť predsedníčky ZO SZPB na Mesto – Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou o obnovenie pamätnej tabule, ktorá bola umiestnená na budove Malého kaštieľa a zároveň žiadosť o renováciu stávajúcich pamätných tabúľ – pod viaduktom a na starej pošte. Taktiež schválili návrh predsedníčky o premenovanie organizácie  na Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov mjr. Ľudovíta Kukorelliho Hanušovce nad Topľou.
V závere predsedníčka organizácie pozvala prítomných na podujatia, ktoré sa budú konať na budúci rok.
                                                                               

 

Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka