Obsah

 

Názov: Mestské  kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

Poštová a administratívna adresa:

               Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

               Mierová 333/3

                      094 31 Hanušovce nad Topľou

          Sídlo: Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

      Šóšovský kaštieľ (Malý kaštieľ)

               Zámocká 150/2

               Hanušovce nad Topľou

Zamestnanci:

Počet: 1
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubica Tomková, zároveň kultúrna pracovníčka, organizátorka podujatí v MsKS a knihovníčka.

Kontaktné údaje:

- riaditeľka MsKS mobil: 0917 055 797

- www.mskskastielhnt.sk 

Na tejto adrese sídli aj knižnica pri mestskom kultúrnom stredisku

- pracovníčka knižnice:
  Bc. Ľubica Tomková

- mobil: 0917 055 797

      - email: mskshanusovce@gmail.com

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka

 

 

Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková