Kontakty

Rekonštrukciou objektu Šóšovského kaštieľa (Malého kaštieľa) 

vznikol nový priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity, činnosť knižnice, galérie, malej koncertnej sály, v jednotlivých miestnostiach s kapacitou do 50-60 osôb.
Pravidelná činnosť naplňuje priestory kaštieľa najmä presťahovaním knižnice, ktorá sa stala plne funkčnou v marci 2016.
Knižnica i literárna klubovňa poskytujú možnosti aj na príležitostné podujatia organizácií a jednotlivcov na území mesta, ale aj z bližšieho, či vzdialenejšieho okolia (mestský úrad, Miniregión obcí obvodu, školy, občianske združenia...)
Tieto aktivity je potrebné vopred prerokovať a odsúhlasiť s riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou, ktorou je Bc. Ľubica Tomková.

 

Názov: Knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku mesta Hanušovce nad Topľou

Poštová a administratívna adresa:

              Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

              Knižnica

              Mierová 333/3

              094 31 Hanušovce nad Topľou

  Sídlo: Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

              Knižnica

              Šóšovský kaštieľ (Malý kaštieľ)

              Zámocká 150/2

              Hanušovce nad Topľou

Zodpovedná za knižnicu aj pracovníčka knižnice je riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou Bc. Ľubica Tomková

Kontaktné údaje:

- mobil: +421 917 055 797

- e-mail: kniznicahanusovce@gmail.com

 

 

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka