PREZENTÁCIA ČINNOSTI

Od marca 2016 vás vítame v nových priestoroch knižnice.

Na nasledujúcich stránkach sa budeme prezentovať svojou činnosťou a podujatiami. Knižnica tiež vstupuje svojimi aktivitami do kultúrno-spoločenského života mesta.
Predstavíme sa už tradičnými podujatiami, besedami, informatickou výchovou v knižnici, ale aj tvorivými dielňami, čítaním s porozumením, aktivitami v literárnej klubovni.
Tešíme sa na bohatú návštevnosť knižnice a na jej čitateľov.

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS a knihovníčka

 

...vítame Vás v knižnici...