KAŠTIEĽNE VEČERY VO VEŽI

Klubové stretnutia

... príď medzi nás – porozprávame sa o nás ...
Poznávam seba – poznávam Teba,
rozhovory o živote.

             

 

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS Hanušovce nad Topľou a knihovníčka

...prvé pracovné stretnutie...