Archív podujatí

INFORMÁCIA O VÝROČIACH, UDALOSTIACH, OSOBNOSTIACH V ROKU 2021

A PRIPRAVOVANÝCH PODUJATIACH

 

ROK 2021 PAMÄTNÉ DNI

MAREC

          25. Deň zápasu za ľudské práva  

 

APRÍL

         13. Deň nespravodlivo stíhaných 

 

MÁJ

         1. Deň pristúpeniam Slovenskej republiky k Európskej únii   

         4. Pamätný deň - Výročie úmrtia M. R. Štefánika          

 

  JÚN

          7. Pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského

 

JÚL

         5. Deň  zahraničných Slovákov 

        17. Pamätný deň  - Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR

 

AUGUST

           4. Deň Matice slovenskej

         10. Deň obetí banských nešťastí  

 

 

SEPTEMBER

        9. Deň obetí holokaustu a rasového náslila 

      19. Deň vzniku Slovenskej  národnej rady

 

 

OKTÓBER

 

      6. Deň obetí Dukly 

 

    27.  Deň Černovskej tragédie 

 

    28.  Deň vzniku samostatného 

Česko-slovenského štátu

    29. Deň narodenia  Ľ. Štúra 

 

    30. Deň deklarácie slov. národa  

 

     31.  Deň reformácie

 

DECEMBER

 

    30. Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu    

 

                                     Naša stránka PAMÄTNÝCH DNÍ bude pokračovať pripravovaným

                                                      KALENDÁROM VÝROČÍ  A UDALOSTÍ  pre rok 2021.

       

        ROK 2021, kultúra a spoločenský život ...                                                              

        Nateraz môžeme len opäť konštatovať, že pandémia koronavírusu COVID 19 ovplyvnila kultúrny a spoločenský život aj v r. 2021.  V Malom kaštieli však pracujeme na plánoch a aktivitách vo viere v krajšiu budúcnosť. A najbližšie dni - Veľkonočné sviatky,  už pripomína aj okolie Malého kaštieľa. Z "ľudového domčeka" vykúkajú zajačiky, smejú sa farebné kraslice,  pestré stužky vejú v jarnom vetríku.  A veľké prútené vajíčka pripomínajú, že je čas šibačov a oblievačky. Áno, to by bolo - hlavne v podaní folkloristov, ale na takú Veľkú noc si asi ešte musíme počkať. 

K skrášleniu okolia Malého kaštieľa, ktoré by malo predstavovať aj v budúcnosti malé centrum kultúrneho diania, prispeli zástupca primátora mesta Jozef Varga s jeho tímom a FS Vargovčan, Mestské kultúrne stredisko a jeho riaditeľka Bc. Ľubica Tomková. A že sa ozdoby páčia širokej verejnosti, dosvedčujú aj časté skupinky mladších aj starších, ktorí sa fotografujú pred malým domčekom. A to ešte pribudnú stromčeky a viac pestrej kveteny  v okolí Malého kaštieľa.

   Aj ďalšie naše aktivity  by už chceli prilákať či už mladšiu alebo staršiu generáciu. 

        V máji si pietnym aktom pripomenieme oslobodenie spod fašizmu. Rok 2020 bol nepriaznivý na oslavu 75. výročia od ukončenia II. sv. vojny. Preto by sme tieto aktivity chceli realizovať v romto roku 2021. Spolu so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a jej predsedníčkou Mgr. Helenou Lipčákovou, zástupcom primátora mesta Jozefom Vargom, mestským kultúrnym strediskom a jeho riaditeľkou Bc. Ľubicou Tomkovou, ktorí zastrešia  hlavné aktivity úpravy pamätníka SNP, chceme naplniť úspešne podaný projekt. Úrad vlády SR vypísal ešte začiatkom roku 2020 pre obce a mestá výzvu na spracovanie projektov pre opravu pamätníkov a pietnych miest, pripomínajúcich vojnové udalosti II. sv. vojny. Mesto Hanušovce nad Topľou bolo v podaní projektu úspešné, a na poradách u primátora mesta spolu so zodpovednými pracovníkmi za technickú stránku projektu, riešime jeho úpravy. 

V máji si pripomíname aj  Deň matiek, ktoré v týchto pandemických dňoch majú neľahkú úlohu - úlohu matiek ale zároveň aj vo zvýšenej miere dohliadajú na domácu výučbu svojich detí.  Rodina je v týchto náročných časoch veľmi dôležitá, úloha matky a otca, starých rodičov nezastupiteľná. Poďakovanie matkám, otcom a celého zmyslu rodiny, aj nastupujúcej generácie - detí, chceme vyjadriť v pripravovanom slávnostom programe. Termín podujatia musíme prispôsobiť  celospoločenskej situácii a možnosti stretnutí väčšieho počtu osôb na podujatiach.

V čase kvitnutia orogovánu - v máji, sme chceli uskutočniť I. ročník literárno-dramatického a spevného podujatia "ORGOVÁN MIERU", podujatie venované pamiatke a úcte tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Vzhľadom k stále pretrvávajúcemu obmedzeniu uvidíme ako nám bude umožnené podujatie pripraviť. 

V júni sme mali aj dlhoročnú tradíciu  Zborových slávností. Keďže sa konajú i s účasťou zahraničných zborov, čo sa pripravuje vo veľkom časovom predstihu a s účasťou väčšieho počtu osôb, v tomto roku sa z krásneho zborového spevu tešiť nebudeme. Taká je aktuálna informácia po rozhovore s p. Vilmou Krauspeovou z  Vranova nad Topľou, dirigentkou SZ OZVENA, v tomto roku by to už bol 34. ročník týchto slávností. 

           Rok 2021 je v našom meste aj v znamení 100. výročia ochotníckeho divadla. Aktivizujú sa domáci ochotníci a pripravujú na koniec roka divadelné prekvapenie. Stretneme sa teda v spomienkach na dávnu ochotnícku divadelnú minulosť, ak nám to opäť pandemická situácia nezvráti.

V rámci Slovenska sa viaceré veľké podujatia aj folklórne slávnosti, aj mnohé trhové podujatia v tomto roku zrušili. Chceli by sme na konci roka v decembri usporiadať Vianočné trhy, mestského Mikuláša a pri Betleheme v okolí Malého kaštieľa sa spoločne stretnúť  aj s kultúrnym programom. 

     Kultúrny dom by rád privítal na konci roka už tradičné predstavenie folklórneho súboru Vargovčan, ale aj našej ZUŠ, ktoré majú vďačných divákov. A keď sme pri ZUŠ - mnohé podujatia spoločne pripravované s mestským kultúrnym strediskom v Malom kaštieli sa pre pandémiu nemohli konať. Možno aspoň Mikulášsky koncert a výtvarné výstavy nás potešia v tomto roku.

Folklórne súbory a nadšenci našej ľudovej kultúry sa tiež nemôžu aktivizovať v plnom nasadení, ani na skúškach ani v samotnom predstavení svojho tanečného a speváckeho ľudového umenia. A nám všetkým chýbajú ich vystúpenia a chceme veriť, že sa čo najskôr naplnia aj folklórne aktivity.  

Staršia generácia i jubilanti sa často stretávali na pôde Malého kaštieľa. Plánujeme aj pre nich podujatia, pokiaľ nám to zdravie a uvoľnený spoločenský život dovolia, s ohľadom na  vyššiu vekovú kategóriu našich občanov.

Mestské kultúrne stredisko v rámci svojich aktivít pod názvom "Kaštieľne večery" plánuje predstaviť úspešných  aj regionálnych aj amatérskych maliarov, výtvarníkov, hudobníkov, spevákov, tanečníkov, tak ako po minulé roky (veľmi pekné podujatie s Monikou Bakaľárovou, amatérskou výtvarníčkou).  

       Uvoľnené poličky na regáloch s knihami - to je už pripravený priestor pre úspešný projekt knižnice na nákup nových kníh v hodnote 3.500 EUR, ktoré riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková získala v projekte z Fondu na podporu umenia. V tomto období zabezpečujeme knihy, s podmienkou 20% zo sumy 3500 EUR budú knihy z Fondu na podporu umenia. Prácu s knihami, knižnými lístkami, pečiatkovaním, balením, zapisovaním, triedením - to je veľa administratívy, ktorú vonku nevidieť, ale jej nateraz je ozaj dosť. Knižnica má aj svojich stálych návštevníkov, knihy si vymieňajú a požičiavajú za prísne dodržaných opatrení, aj staršia aj mladšia generácia. 

Svadobné obrady pokračujú aj počas obmedzení, v zákonom povolenom režime. 

Uvidíme, čo tento rok v jeho závere prinesie a či sa budeme môcť  spoločne zísť v decembri na Silvestra a celkove pri podujatiach, ktoré by sme radi  uskutočnili. 

     Tešíme sa spolu s Vami na najbližšie stretnutia pri kultúrnych podujatiach alebo len tak v radosti, že sme opäť spolu.

Bc. Ľubica Tomková

riaditeľka MsKS

                 

             

  

           

                              

-----------------------------------------------------      

                                                                                     ROK 2020

          Vážení priatelia,

        v tomto roku nám kultúrny a spoločenský život značne obmedzila situácia šírenia koronavírusu COVID 19.  Prejavilo sa to vo všetkých oblastiach života v  celej našej spoločnosti. Malý kaštieľ mal i v tomto roku pripravené mnohé aktivity, týkali sa najmä celomestských kultúrnych podujatí, ale aj podujatí v samotnom kaštieli.

       Musíme však dodržiavať všetky nariadenia aby sme zamedzili ochoreniu na vírus, a preto v Malom kaštieli za prísnych opatrení sa konajú také aktivity, ktoré spĺňajú zdravotné kritériá a sú povolené. 

Pripomeniem v skratke čo sme ešte stačili uskutočniť a aké nateraz máme aktivity.

- 17. januára 2020  11.00 hod. pietny akt kladenia vencov z príležitosti oslobodenia mesta Hanušovce n. T. 

- 19. januára 16.30 hod. - 19.00 /nedeľa/ stretnutie KDH.

- 12. februára  2020   16.00 - 17.00 hod. rodičovský koncert ZUŠ v male j koncertnej sále.

- 13. februára 2020   13.00 sobášny obrad.

- 13. februára 2020 16.30 hod., ZUŠ, MsKS - Valentínsky koncert. 

- 18. februára 2020 17.00 hod. - 20.00 hod. stretnutie SNS.

- 19. februára mesto Hanušovce nad Topľou reprezentovala riaditeľka MsKS na celoslovenskom seminári knižníc v Martine, kde aj vystúpila s príspevkom o mestskej knižnici Hanušovce nad Topľou.

- 25. februára sa konalo podujatie so ZUŠ o 16.00 hod. triedny aktív a koncert. 

- 27. februára sme sa v knižnici stretli na peknom podujatí pre malé deti z našej MŠ.

- 02. marca sa v kaštieli konalo metodické zasadnutie - Školský úrad  9.30 - 14.00 hod. 

- 09. marca stretnutie a beseda v knižnici - deti s MŠ. 

 

                    Od 10. marca  po porade na MsÚ  boli prijaté opatrenia ohľadom šírenia vírusu COVID 19.
                    Nekonajú sa už ďalšie naplánované podujatia. 
                    
 - od 16. apríla do 27. apríla 2020 pracovníčka MsKS  P. Horvátová a riaditeľka MsKS Bc. Ľ. Tomková zabezpečujú plnenie iných úloh a roznášajú daňové výmery.                         

-  7. mája 11.00 hod. sme uskutočnili slávnostný pietny akt kladenia vencov k  pamätníku SNP z príležitosti 75. výročia oslobodenia spod fašizmu.

- riaditeľka MsKS Bc. Ľ. Tomková riešila opravy dlaždíc - od 12. mája 2020 nastúpila fi UNISTAV na opravné práce - vydutie dlaždíc malá koncertná sála,  dolná chodba, aj opravné práce na stenách prízemie, malá koncertná sála, podkrovie, klubovňa, sklad,  pánske WC, práce ukončené 02. júna 2020. 

-  následné dôkladné upratovanie a čistenie priestorov kaštieľa - prízemie, WC, chodby, vežičky dolná a horná, malá koncertná sála, sklad, pánske WC, klubovňa v podkroví.

- 15. júna 2020  13.15 hod. - 14. 30 hod. - inštalácia záverečných výtvarných prác žiakov ZUŠ v priestoroch Malého kaštieľa - uč. Mgr. A. Hrehová a kolektív žiakov ZUŠ.   

- riaditeľka MsKS - riešenie zatekanie pri komínoch - 25. júna 2020 - fi UNISTAV zabezpečenie horolezec. skupiny, výsuvného zariadenia a práce na streche kaštieľa.

25. júna 2020  od 10.00 hod. - 14.00 hod. - oceňovanie  pedagogických  pracovníkov obvodu  - Školský úrad,  podujatie v malej koncertnej sále a galérii.

29. júna 2020 -  od 15.00 - 16.30 hod.  stretnutie učiteľov, rodičov a detí - MŠ, spoločný slávnostný deň namiesto Dňa detí, ktoré sa nekonalo. 

29. júla 2020 od 16.00 - 17.30 hod.  stretnutie primáror mesta, riaditeľka MŠ a rodičia ohľadom rekonštrukcie MŠ.

30. júla od 15.00 do 18.00 hod. podávanie informácií pre verejnosť - Telekom.

1. júla 2020 /nedeľa/ pripomenutie Rómsky holokaust - stretnutie pri pamätnej tabuli na železničnej stanici, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómsku otázku,  primátor mesta, riaditeľka MsKS a ďalší hostia, riaditeľka MsKS: príprava podujatia,  veniec,  recitácia.    

- knižnica poskytuje svoje služby, vykonáva zároveň obsiahlejšie triedenie starších kníh,

- riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková spracovala projekt na nákup nových kníh, 

 - od mája 2020 riaditeľka MsKS má krátenú mzdu na 80%, upratovačka práca na dohodu krátenie z 80 úväzok                      na 50 úväzok a teda aj krátená mzda,  pracovníčka chránenej dielne - vydávanie novín krátená mzda na 80%. 

- Každé podujatie predstavuje prípravu priestorov, stolov, stoličiek, servisu podľa potreby, upratanie.  

- v Malom kaštieli sa konajú aj svadobné obrady, v čase koronavírusu podľa uvoľnenia opatrení. Predstavuje to prácu riaditeľky MsKS pri zabezpečení hudby, spracovanie príhovoru pre sobášiaceho ( text je potrebné prispôsobiť aktuálne podľa  mladomanželského páru - vekové kategórie, už rozvedení, iné rodinné udalosti a pod.). Riaditeľka aj vypisuje a kreslí pamätnú knihu sobášov. Pripravuje si svoje básne a príhovory.

Prehľad svadobné obrady uskutočnené aj naplánované: 

                                                                       3. 2. 2020 /štvrtok/       13.00 hod. 

                                                                11. 7. 2020 /sobota/        15.00 hod.

                                                                      6. 8. 2020 / štvrtok/      14.00 hod.

                                                                      8. 8. 2020 / sobota/       15.00 hod.

                                                                    31. 8. 2020 /pondelok/   16.00 hod.

                                                                    26. 9. 2020 /sobota/        16.00 hod.

  

                                                                                                                                                    Bc. Ľubica Tomková

                                                                                                                                                       riaditeľka MsKS 

 

... Vitajte na stránkach informácií o pripravovaných kultúrnych  a spoločenských podujatiach ... 

 Počas celého roka sa na území mesta, aj v objekte tohto kaštieľa, konajú rôzne zaujímavé stretnutia v oblasti kultúry a spoločenského diania. 

Podujatia, ktoré sa uskutočnili,  sú aktuálne zverejňované

na web. stránke úradnej tabuli mestského úradu

 

 ROK 2020 

PODUJATIA  V  MALOM KAŠTIELI  A  CELOMESTSKÉ

            

Rok 2020 sa nesie v znamení významných výročí a udalostí.  Je vyhlásený Rokom národnej identity.   Pripomíname si 100. výročie  Slovenského národného divadla v Bratislave. Z osobností spisovateľov si pripomenieme najmä 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča, 120. výročie narodenia Zuzky Zgurišky, 160. výročie narodenia Martina Kukučína.  Významná udalosť roka je aj 75. výročie oslobodenia spod fašizmu.                                                                 

Pri celomestských podujatiach majú svoje tradičné miesto v júni Zborové slávnosti, v tomto roku už  33. ročník.  A budú to aj ďalšie podujatia, vyzdvihnem tie  rozsiahlejšie -  Stavanie mája pred Malým kaštieľom, z príležitosti 8. mája Beh gen. Kukorelliho žiaci a podvečer dospelí, celomestské oslavy 75. výr. oslobodenia spod fašizmu, Deň matiek, Deň detí.             

V septembri pripravujeme  dvojdňové podujatie  Dni mesta, v  decembri nezabudneme na najmenších v programe Mikuláš v meste  a opäť Vianočné trhy. Základná umelecká škola, Veľký kaštieľ - múzeum,  Turisti  - Krokus, ZO SZPB, ďalšie občianske združenia, folklórne súbory Vargovčan a Oblík ale aj spoločensky aktívne reštavrácie U Hicka a Topľa majú svoje vlastné rozpisy podujatí. Niektoré z tých významnejších, pokiaľ nám dajú na zverejnenie, uvedieme  v našom ročnom kalendári podujatí.   

Mestské kultúrne stredisko v budove Malého kaštieľa uskutoční podujatia k významným  osobnostiam a udalostiam.

                                         JANUÁR 2020 

         TERMÍN                 PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                              ORGANIZÁTORI                         

 -----------------

14.1.

 

                                11. 1. 2020

PLES FS VARGOVČAN   - II. ročník  U Hricka

 ------------------------------------------------------------------------

KNIŽNIČNÉ OKIENKO

... a opäť sa stretávame v knižnici ...       

                          Malý kaštieľ        beseda, knižnica 

 

 FS Vargovčan

 

 

 ----------------------------------------------

Mestské kultúrne stredisko,

 Knižnica

 ZŠ         

 

17. 1.         

 10.00 

 

 Oslavy oslobodenia mesta                                                                                                                                                                                  pietny akt kladenia vencov                   

 

Mestské kultúrne stredisko,

ZO SZPB,

pamätník SNP

 

18. 1.  od 17.00  20.00       

  

 

 Výročná schôdza KROKUS  

                                  Malý kaštieľ  

                                            

 

 Klub turistov KROKUS 

 

20. 1. 16.00 18.00

 

 

 Pripomíname si oslobodenie spod fašizmu                                                                   

                                                výstava, beseda 

 

 Kaštieľ – múzeum

 

23. 1.

 

27. 1. 2020 

Slávnostné celoslovenské  podujatie: Odovzdávanie medailí obciam a mestám postihnutými vojnovými udalosťami.   B. Bystrica  Múzeum  SNP, účasť Bc.Tomková a Mgr. Lipčáková                                    

 

Beseda so žiakmi ZŠ k uvedenému podujatiu

                                                      výstava, beseda

 

 

 

 

 

 

Mestské kultúrne stredisko,

Knižnica, ZŠ, ZO SZPB 

 

 

 

 

                      

    ... okrem iných podujatí v  závere roku 2019  boli   
     uskutočnené  aj tieto ... 

 

                                                                        NOVEMBER

          TERMÍN                 PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                              ORGANIZÁTORI                         

 

 4.11.

 

KNIŽNIČNÉ OKIENKO

PRVÁ VEREJNÁ KNIŽNICA  - 1.11.1829

vznikla v Liptovskom Mikuláši, jej zakladateľom bol Gašpar Fejérpataky – Belopotocký             

                                           beseda, knižnica 

 

 

 Mestské kultúrne stredisko,

 Knižnica

 Hornozemplínska knižnica   

 Vranov n. T.         

 

 

7. 11.  do

20.1. 2020        

 

 

 Panské záhrady a cudzokrajné dreviny

                                                                       

                                                výstava                   

 

 

Kaštieľ – múzeum

12. 11.   14.30

do 25. 1. 2020      

 

12.11., 17.00

a následne pondelky

 Farby v prírode   priestory  Malý kaštieľ  

                                                výstava

 

 

 

Folklórny klub seniorov (FKS)   

                                                  Malý kaštieľ                  

 

ZUŠ Hanušovce n. T., výtvarný odbor

 

 

Mestské kultúrne stredisko, FKS

 

 

21. 11. do

20.1.2020

 

 

Vianoce na Zemplíne

                                                                  

                                                výstava

 

 Kaštieľ – múzeum

 

26. 11.

 

 Čítame s porozumením      

                                          celotriedne čítanie,

                                                  beseda            

 

 

Mestské kultúrne stredisko, Knižnica, ZŠ,

 

 

28. 11.

17.00              

 

 Haliklub                        literárny klub

                                         Malý kaštieľ                  

 

Haliklub, Mestské kultúrne stredisko

 


         

                                                                             DECEMBER

       TERMÍN                  PODUJATIE, MIESTO, CHARAKTERISTIKA                  ORGANIZÁTORI                         

1. 12.

 

Rozsvietenie  ADVENTNÉHO VENCA

 

 Mestský úrad 
 Hanušovce nad Topľou,
 Cirkvi na území mesta     

  5. 12.     

 17.00

 

MIKULÁŠSKY KONCERT ZUŠ                  

            v Malej koncertnej sále Malého kaštieľa              

 

 Záujmová umelecká škola
 Mestské kultúrne stredisko  

6. 12. 10.00

           16.00    

 

 

 MIKULÁŠ na koči prejde mestom, navštívi školy,           organizácie  

 ROZSVIETENIE vianočného stromčeka                               a večer s MIKULÁŠOM pri Malom kaštieli                

 

   Mestské kultúrne stredisko,

   FS Vargovčan   

 

 

 

7. 12.

od 15.00

 BETLEHEM  pri Malom kaštieli,                                         posvätenie Betlehema, Vianočný program

                                                           

                                              

 Mestské kultúrne stredisko 
  FS Vargovčan 

 

7. 12.

od 16.00

do 20.00 

  Vianočné trhy pri Malom kaštieli      
  remeselné, ručné práce a dekorácie,
  domáce pochutiny 
Mestský úrad
Hanušovce nad Topľou,              Mestské kultúrne stredisko

 

 

 11. 12. 

              

 Nataša Tanská nar. 30. 11. 1929  
 90 rokov od narodenia
 knihy pre deti a mládež, čítanie, beseda
                                         Malý kaštieľ, knižnica                  

Mestské kultúrne stredisko

Knižnica, ZŠ

                          

15. 12.

 14.00 

  Výročná schôdza členov ZO SZPB
   kultúrny program 

                                       Malý kaštieľ

ZO SZPB        

 Mestské kultúrne stredisko

19.12.      

13.00 

Vianočné stretnutie členov ZO Slovenského zväzu  zdravotne postihnutých (ZO SZZP),                          seniorov s primátorom mesta                                                                                      kultúrny program                                                                  Malý kaštieľ

 

ZO SZZP

Mestské kultúrne stredisko

 

 

20. 12. 

16.00

     

 

 Rodina, láska, výchova
 Vianočné stretnutie generácií
 Klubové priestory  na poschodí v Malom kaštieli

 

        

Mestské kultúrne stredisko,

ZŠ 

 

20. 12.     

 17.00 

 

 Folklórny klub seniorov (FKS)

  Vianoce a tradície          Malý kaštieľ                           

                                  spomíname na tradície

Mestské kultúrne stredisko

 Folklórny klub seniorov

december

 

     Zvyky zimného obdobia

  

 

múzeum

 

 

31.12.               

SILVESTER v meste
 
              stretnutie občanov pri Malom kaštieli
              kultúrny program
              ohňostroj
              príhovory do nového roku
                            primátor mesta
                            duchovní cirkví

Mestské kultúrne stredisko

v súčinnosti s mestským úradom

              

     Spracovala:

     Bc. Ľubica Tomková  

riaditeľka mestského kultúrneho strediska   
 
                           

                                                                                           MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE

                                                                              PIATOK 6. 12. 2019

 

                     10.00  MIKULÁŠ NA KOČI V MESTE  navštívi školy, poteší deti aj dospelých

 
                                                                       16.00  MALÝ KAŠTIEĽ
                                                     ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
            
                                                          „ S MIKULÁŠOM DO ROZPRÁVKY “
                                                               zahráme sa s FS Vargovčan         

                                    MILÝ MIKULÁŠ, máme malé ručičky, dáš nám do nich balíčky ?                                                                                          Budeme poslušné, pre darček pôjdu s nami aj mamičky.

                    

                                                    Mikulášsky deň pripravujú a pozývajú Vás                                               

                           MESTSKÉ  KULTÚRNE  STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

                                                            FOLKLÓRNY SÚBOR VARGOVČAN 

                                                                                                                      

 

                   

NIEKTORÉ Z VÝZNAMNÝCH PODUJATÍ, KTORÉ SA USKUTOČNILI V PREDCHÁDZAJÚCOM OBDOBÍ 

Mestské oslavy 75. výročia SNP

                                                                                         organizátori

                                                                      Mesto Hanušovce nad Topľou   
                                              Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
           Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou                                                                                                                             

                                                             dňa  30. august 2019 (piatok)                                     

                                                                          13:00 Pietny akt kladenia vencov                                                              
                                                    Slávnostný pochod účastníkov osláv od základnej školy
                              s krojovaným sprievodom FS Vargovčan, FS Oblík  
                                                                                 Pietny akt kladenia vencov
                                                                                             Hymna SR
                                                                 Otvorenie  Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka MsKS
                                                                                  Slávnostné príhovory
                                                                        primátor mesta  PhDr. Štefan Straka                                             
                                       predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková                   
                                                                    „Aj v piesni je spomienka“   vojenské piesne
                                              v podaní FS Vargovčan sprevádzané umeleckým slovom riaditeľky MsKS             
                                                                          Uctenie večnej pamiatky minútou  ticha       
                                                                       Záver  – „Ďakujeme a  s úctou spomíname“   
                                             Spoločné stretnutie pozvaných hostí a organizátorov v Malom  kaštieli
                                                             Ocenenia in memoriam za hrdinstvo v boji počas SNP                    

                                                                       Pamätník SNP

XXVIII. HANUŠOVSKÝ JARMOK
50. výročie udelenia štatútu mesta Hanušovce nad Topľou
6. – 7. - 8.  septembra 2019     

organizátori

Mesto Hanušovce nad Topľou   

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou  
PIATOK  6. septembra  2019                
SOBOTA 7. septembra 2019             
NEDEĽA 8. septembra 2019
 program.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.02 kB
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ                                                                            
JARMOK - ULICA ZÁMOCKÁ OD PARKOVISKA PRI MALOM KAŠTIELI, FUTBALOVÉ IHRISKO, STÁNKY S OBČERSTVENÍM LEN NA FUTBALOVOM IHRISKU, UL. SNP OD IHRISKA PO VIADUKT