BESEDY - HOSTIA, SPISOVATELIA, ILUSTRÁTORI

BRANISLAV JOBUS

stretnutie s hudobníkom a spisovateľom 

9. októbra  2018  10.30 hod. 

v Malej koncertnej sále  Malého kašieľa Hanušovce nad Topľou

Mestská knižnica  uskutočnila besedu  so  zámym slovenským hudobníkom  aj  spisovateľom.

Žiaci našej ZŠ mali možnosť osobne spoznať zaujímavého človeka, dobrého aj vtipného
a pohodového rozprávača. 
    beseda