PODUJATIA

       Priestory klubovne ponúkajú pre čitateľov knižnice aj prístup na počítače.