TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

beseda                              

SLOVENSKO krajina plná tajomstiev       

Veľmi pekné a obsahom hodnotné podujatie bola beseda s našou hosťkou p. Šingovskou z vydavateľstva Class Košice. Dozvedeli smem sa veľa zaujímavostí  a pozreli na výstave obrazov mnoho krás  nášho Slovenska - krajiny plnej tajomstiev. Na besedách počas celého týždňa sa vystriedali žiaci všetkých našich škôl. Bc. Ľubica Tomková, organizátorka podujatia a besied rozdala žoakom malé čokoládky s obrázkami rôznych slovenských kultúrnych pamiatok. Pri najbližšom dohodnutom stretnutí si opäť urobíme besedu o tých kultúrnych pamiatkach, ktoré si deti vybrali s čokoládkami.

    beseda

                     

 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  5. 3. – 11. 3. 2018

 

  • Otvorením Týždňa slovenských knižníc, nielen pre knihovnícku verejnosť, riaditeľka MsKS knihy vyzdvihla ako nositeľky kultúry a  vzdelanosti. Je tomu tak aj v dobe moderných informačných technológií. Program  pre tento týždeň bol orámovaný sviatkom žien, ktoré majú aj v literatúre pevné miesto.    

- burza kníh -  pokračuje aj v ďalších mesiacoch,

- 5. marec 2018 

  Výstava kníh o ženách pre ženy, dievčenské romány v knižnici  

- 7. marec 2018
  Otvorenie výstavy  v Galérii - VÝŠIVKY NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM  

- 8. marec 2018
-  besedy o tradíciách prenesené do literatúry, žiaci ZŠ – v Galérii a knižnici 

- 9. marec 2018
ŽENY NÁŠHO ŽIVOTA  - prezentácia literatúry o ženách, besedy, žiaci ZŠ

 

Ďalšie podujatia:

  • 13. marca v poobedňajších hodinách žiaci ZŠ na besede o tradíciách, p. uč. Makáňová
  • 14. marca navštívili knižnicu klienti z Domu sociálnych služieb Slnečný dom,
  • 15.marca beseda so žiakmi ZŠ, p. uč. Malatová,
  • 16. marca zavítali na besedu a poznávanie knižnice aj histórie kaštieľa ZŠ Pavlovce
  • 22. marca beseda so žiakmi ZŠ, p. uč. Makáňová

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC  od 4. 3. - 10. 3. 2019

   Aj v tomto roku sme zaradili podujatia pre deti a žiakov v rámci  Týždňa slovenských knižníc.

Stretli sme sa na besedách o pekných knihách, zaujímavom čítaní zo sveta rozprávok, ale aj príbehoch o deťoch a iných knihách. Spolu to bol aktívny týždeň, ale nielen v týchto dňoch sme mali podujatia. Aby sa vystriedalo v našej  knižnici čo najviac záujemcov, uskutočnili sme besedy a čítanie z kníh aj v ďalších dňoch. A možno povedať, že sme si pripravili vzájomne pekné zážitky. Vyzddvihnem:   

  • beseda so spisovateľom P. Gajdošom,                                  
  • so žiakmi ZŠ sa viac krát konali podujatia, najmä informatická výchova o knižnici,
  • kreslenie a výstavka kreslených prác žiakov,
  •  Na jednotlivých podujatiach sme prezentovali formy čítania, besedy, hromadné výpožičky žiakov v knižnici a pod.

 

Beseda o Slovensku s výstavou obrazov